Đačka pljeskavica 120g
Ručak akcija
Pljeskavica gurmanska 250g